Kmetija Varšek vas želi obvestiti o načinu zbiranja, uporabe in posredovanja podatkov, ki smo jih pridobili od vas. Ta Politika zasebnosti opisuje naše prakse v zvezi s podatki o uporabnikih naših storitev, zbranimi preko kontaktnih obrazcev na naši spletni strani in preko drugih storitev, povezanih z dejavnostjo družbe.

Z uporabo storitev kmetije Varšek se strinjate s splošnimi pogoji te Politike zasebnosti.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Kmetija Varšek
V zatišju 7
1360 Vrhnika
Odgovorna oseba je Tone Varšek, dosegljiv na varsek@gmail.com

Katere osebne podatke obdelujemo

 • Osnovne kontaktne podatke (ime in priimek,elektronski naslov);
 • Podatke, ki jih potrebujemo za dostavo naročenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.). Te podatke pridobimo le v primeru vašega naročila našega blaga

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno storitev ali izdelek);
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za naslednje namene:

 • Za komunikacijo ob naročilu blaga iz naše ponudbe in odgovore na vaša povpraševanja;
 • tržno komuniciranje – pošiljanje elektronske pošte o naši trenutni ponudbi in druga obvestila, ki se nanašajo na našo ponudbo;

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Osnovne osebne podatke hranimo, dokler ste naročnik na naše novice in nam niste dali zahteve za izbris podatkov.
Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.
Podatke, ki so potrebni za izvedbo dostave, hranimo še 5 let od izvedbe dostave. Podatke o tem, katere  produkte ste od nas kupili, pa hranimo trajno oz. dokler ne prejmemo vaše zahteve za izbris podatkov.

Po poteku roka hrambe osebne podatke izbrišemo ali pa jih obdelamo tako, da jih ni več mogoče povezati z vami.

Prostovoljnost posredovanja podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev oziroma oziroma blaga.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo le za lastno uporabo kmetije Varšek in jih ne posredujemo drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov To so:

– ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil (Mailchimp);
– računovodski servis (Vizija računovodstvo);
– dostavljalci našega blaga.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pravice, ki jih imate v zvezi z osebnimi podatki

Glede svojih osebnih podatkov lahko od nas kadarkoli zahtevate:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami. Če je zahteva podana preko elektronske pošte in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki in je brezplačna. Za druge oblike predložitve kopije lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov, če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov in v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

V primeru, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov, lahko zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Close Menu